ENGLISH
En Yüksek Sıcaklık: 0C
En Düşük Sıcaklık: 0C
KIZIL CAMİİ
Eski Van’ın doğusunda, Tebriz Kapı Mahallesi’nde, Ulu Cami yakınında bulunmaktadır. Sinaniye Cami ismi ile de tanınan bu yapının kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Günümüze cami yıkılmış, yalnızca tuğla minare ile buna sonradan eklenen dikdörtgen planlı küçük bir yapı kalıntısı gelebilmiştir. Yıkılan caminin yerine ikinci bir cami yapılmış olup cami kesme taş duvarlarla örülmüştür. Bu yapıdan da yalnızca son cemaat yerinin kalıntıları günümüze gelebilmiştir. Bu kalıntılara dayanılarak ibadet mekânının ortada kubbe, iki yanda da iki beşik tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Kıble duvarında ise mihrap nişi ile iki yanındaki birer pencere bulunmaktadır. Bezemeleri döküldüğünden bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır.

Caminin orijinal minaresi taş kare bir kaide üzerine tuğladan silindirik olarak yapılmıştır. Yuvarlak gövdenin üzeri tuğladan eşkenar dörtgen ve geometrik motiflerle bezenmiştir. Ayrıca üst kısımlarda kesme tuğlalardan sekiz kollu geçmeler, sekiz ve beş köşeli yıldızlardan oluşan bezemeler yapılmıştır. Bunların kenarları da lacivert ve firuze renkli çinilerle tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında tamir ettirildiğini kabul edilmektedir. Minaresi Osmanlı'nın yöreye hâkimiyetini gösteren sembol bir yapıdır.

Kızıl Camii
  Toplam Ziyaretci Sayısı:
  Online Ziyaretci :
Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Van Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu yayın hiçbir surette Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.